Máng cáp 600×200

Máng cáp 600×200

Máng cáp 600×200 tên tiếng anh gọi là cable trays   600×200 trunkings 600×200.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.