Máng cáp 100×75

Máng cáp 100×75 tên tiếng anh gọi là cable trays 100×75trunkings 100×75.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.