Máng cáp 250×100

Máng cáp 250×100

Máng cáp 250×100 tên tiếng anh gọi là cable trays  250×100trunkings 250×100.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.