Máng cáp 400×150

Máng cáp 400×150

Máng cáp 400×150 tên tiếng anh gọi là cable trays   400×150 trunkings 400×150.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.