Máng cáp 75×50

Máng cáp 75×50 tên tiếng anh gọi là cable trays 75×50trunkings 75×50.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.