Máng cáp 200×100

Máng cáp 200×100

Máng cáp 200×100 tên tiếng anh gọi là cable trays   200×100trunkings 200×100.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.