Máng cáp 50×50

Máng cáp 50×50

Máng cáp 50×50 tên tiếng anh gọi là cable trays 50×50trunkings 50×50 (Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.