Máng cáp 300×100

Máng cáp 300×100

Máng cáp 300×100 tên tiếng anh gọi là cable trays   300×100trunkings 300×100.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.