Máng cáp 150×75

Máng cáp 150×75 tên tiếng anh gọi là cable trays 150×75trunkings 150×75.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.