Máng cáp 60×40

Máng cáp 60×40 tên tiếng anh gọi là cable trays 60×40trunkings 60×40 (Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.