Máng cáp 350×50

Máng cáp 350×50

Máng cáp 350×50 tên tiếng anh gọi là cable trays   350×50trunkings 350×50.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện