Máng cáp 250×75

Máng cáp 250×75

Máng cáp 250×75 tên tiếng anh gọi là cable trays   250×75trunkings 250×75.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.