Máng cáp 700×100

Máng cáp 700×100

Máng cáp 700×100 tên tiếng anh gọi là cable trays   700×100  trunkings 700×100.

(Bạn lưu ý rằng : Cable trays là từ dùng cho máng cáp không đột lỗ và trunkings là từ dùng cho máng cáp có đột lỗ) một số nơi còn gọi là máng cáp điện.