Công suất phản kháng
Công suất phản kháng

Công suất phản kháng Công suất phản kháng là gì? (Viết tắt CSPK) Hình ảnh: Mô tả mối quan hệ giữa các loại công suất điện, bù công suất phản kháng. Trong lưới điện tồn tại 2 loại công suất: – Công suất hữu dụng P (kW) là công suất sinh ra công có ích […]

Posted by: Nguyễn Đắc Vinh 6-09-2017