Tủ rack 12U

  • Tủ rack 12U hay còn gọi là tủ mạng 12U, tủ C-rack 12U, Rack Cabinet 12U, Rack Server 12U.