KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA ( CONTACTOR 3 POLES ) – AC Coil – MC -18B

Khởi động từ 3 pha ( contactor 3 poles ) MC – 6A – AC coil

Khởi động từ 3 pha ( contactor 3 poles ) MC – 18B – AC coil là sản phẩm khởi động từ ( contactor ) 

Được sản xuất bởi hãng thiết bị điện LS – Hàn Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN60898-1 / IEC/EN60947-2

Dòng định mức In( A ) : 18A

Sản phẩm được cung cấp bởi www.tudien.org.vn