Tủ đấu giây trung gian ngoài trời MK

Tủ đấu dây trung gian ngoài trời MK do Hahuco sản xuất được thiết kế nhằm đáp ứng những yêu cầu đấu nối điều khiển, đấu nối động lực cho các thiết bị ngoài trời như Máy cắt, Dao cách ly, dao tiếp đất, biến dòng, biến điện áp trong một trạm điện.
Với yêu cầu môi trường lắp đặt ngoài trời tủ được thiết kế độ bảo vệ IP65 đạt chuẩn với cách thức bố trí xắp xếp và kiểu dáng hàng toàn phù hợp nhằm đáp ứng điều kiện thời tiết, khí hậu khô nóng mưa nhiều, độ ẩm cao trên cơ sở tuân theo tiêu chuẩn của IEC 60529:2001, IEC 144.