PLC S7 1200 điều khiển bằng internet

PLC S7 1200 điều khiển bằng internet

Các bạn đang muốn học lập trình cho PLC S7 1200 của Simen. Bạn chưa biết nơi nào dạy, có dạy thì cũng không được trực quan và rõ ràng. Hôm nay, công ty HAHUCO xin giới thiệu cho các bạn seri video quay cách lập trình HMIPLC để các bạn có thêm kiến thức khi lắp đặt, đấu nối tủ điện trong lĩnh vực tự động hoá.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời