Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ trạm 110KV

CUNG CẤP TỦ ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ TRẠM 110KV HÀ TRUNG – THANH HÓA

Tên Công trình/Project: Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ trạm 110kV Hà Trung – Thanh Hóa.

Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ trạm 110KV cho trạm điện 110kV Hà Trung – Thanh Hoá. Sản phẩm giúp đóng điện kịp thời và hoà lưới đúng tiến độ đề ra.

Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ trạm 110KV

Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ trạm 110KV

Chủ đầu tư/Owner: Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc (NGC )

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời