THành phần cơ bản và các sóng hài
Sóng hài & phương pháp lọc sóng hài cho tụ bù

Sóng hài & phương pháp lọc sóng hài cho tụ bù Sóng hài là gì?    Là một dạng nhiễu không mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng lưới điện và cần được chú ý tới khi tổng các dòng điện hài cao hơn mức độ giới hạn cho phép. Dòng điện hài là dòng […]

Posted by: Nguyễn Đắc Vinh 13-09-2017
0934 123 128