apple khóa ios 10.3.3
Apple khóa iOS 10.3.3

Apple không cho phép hạ cấp từ iOS 11 xuống 10.3.3   Apple khóa iOS 10.3.3 từ sáng nay 05/10/2017 và điểm đặc biệt cần lưu ý với các bạn dùng Iphone lock : Appl khóa iOS 10.3.3 và cả sim ghép thần thánh, nên các bạn dùng iOS 10.3.3 với iphone Lock hãy giữ […]

Posted by: Nguyễn Đắc Vinh 5-10-2017