MCCB Chint NM1&NM7 (NM1-63H) 4P

MCCB Chint NM1&NM7 (NM1-63H) 4P

Được sản xuất bởi hãng thiết bị điện Chint – Trung Quốc
Tiêu chuẩn: IEC/EN60898-1 / IEC/EN60947-2
Chức năng bảo vệ: quá tải, ngắn mạch
Dòng cắt Icu ( KA)  :35
Sản phẩm được cung cấp bởi www.tudien.org.vn