MCCB Chint 25-1600A-IEC/EN60947-2 (NXM-250S) 4P

MCCB Chint 25-1600A-IEC/EN60947-2 (NXM-250S) 4P

MCCB Chint 25-1600A-IEC/EN60947-2 (NXM-250S) 4P (NXM-125S) 4P là sản phẩm át khối
Được sản xuất bởi hãng thiết bị điện Chint – Trung Quốc
Tiêu chuẩn:  IEC/EN60947-2
Chức năng bảo vệ: quá tải, ngắn mạch
Dòng cắt Icu ( KA)  :35
Sản phẩm được cung cấp bởi www.tudien.org.vn