MCCB Chint 25-1600A-IEC/EN60947-2 (NXM-1000S) 3P

MCCB Chint 25-1600A-IEC/EN60947-2 (NXM-1000S) 3P

MCCB Chint 25-1600A-IEC/EN60947-2 (NXM-1000S) 3P là sản phẩm át khối
Được sản xuất bởi hãng thiết bị điện Chint – Trung Quốc
Tiêu chuẩn:  IEC/EN60947-2
Chức năng bảo vệ: quá tải, ngắn mạch
Dòng cắt Icu ( KA)  :50
Sản phẩm được cung cấp bởi www.tudien.org.vn