MCB Chint 63-125A 1P – IEC/EN60947-2

MCB Chint 63-125A 1P – IEC/EN60947-2

MCB Chint 63-125A 1P – IEC/EN60947-2 là sản phẩm át tép
Được sản xuất bởi hãng thiết bị điện Chint – Trung Quốc
Tiêu chuẩn: IEC/EN60898-1 / IEC/EN60947-2
Chức năng bảo vệ: quá tải, ngắn mạch
Dòng cắt Icu (A)  : 10000