MCB Chint 1-63A 3P – IEC/EN60898-1

MCB Chint 1-63A 3P – IEC/EN60898-1

MCB Chint 1-63A 3P – IEC/EN60898-1 là sản phẩm át tép
Được sản xuất bởi hãng thiết bị điện Chint – Trung Quốc
Tiêu chuẩn: IEC/EN60898-1 / IEC/EN60947-2
Chức năng bảo vệ: quá tải, ngắn mạch
Dòng cắt Icu (A)  : 6000
Sản phẩm được cung cấp bởi www.tudien.org.vn