KHỞI ĐỘNG TỪ 4 PHA ( CONTACTOR 4 POLES ) Chint NC2-500

Khởi động từ 4 pha (contactor 4 poles) Chint NC2-500

Khởi động từ 4 pha (contactor 4 poles) Chint NC2-500 coil là sản phẩm khởi động từ (contactor) 

Được sản xuất bởi hãng thiết bị điện Chint – Trumg Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN60898-1 / IEC/EN60947-2

Dòng định mức In( A ) : 500A

Sản phẩm được cung cấp bởi www.tudien.org.vn