KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA ( CONTACTOR 3 POLES ) Chint NC2-630

Khởi động từ 3 pha (contactor 3 poles) Chint NC2-630

Khởi động từ 3 pha (contactor 3 poles) Chint NC2-630 coil là sản phẩm khởi động từ (contactor) 

Được sản xuất bởi hãng thiết bị điện Chint – Trumg Quốc

Tiêu chuẩn: IEC/EN60898-1 / IEC/EN60947-2

Dòng định mức In( A ) : 630A

Sản phẩm được cung cấp bởi www.tudien.org.vn