CB tép LS MCB BKN-b 3P

CB tép LS MCB BKN-b 3P

CB tép LS MCB BKN-b 3P  là sản phẩm át tép
Được sản xuất bởi hãng thiết bị điện LS – Hàn Quốc
Tiêu chuẩn: IEC/EN60898-1 / IEC/EN60947-2
Chức năng bảo vệ: quá tải, ngắn mạch
Dòng cắt Icu ( KA)  : 10
Sản phẩm được cung cấp bởi www.tudien.org.vn