CB tép LS MCB BKN 2P

CB tép LS MCB BKN 2P

CB tép LS MCB BKN 2P  là sản phẩm át tép
Được sản xuất bởi hãng thiết bị điện LS – Hàn Quốc
Tiêu chuẩn: IEC/EN60898-1 / IEC/EN60947-2
Chức năng bảo vệ: quá tải, ngắn mạch
Dòng cắt Icu ( KA)  : 6
Sản phẩm được cung cấp bởi www.tudien.org.vn