Trạm xử lý nước thải nhà máy Kim Sen

5.0 08 Trạm xử lý nước thải Trạm xử lý nước thải – Nhà Máy Kim Sen Chất thải nhà máy & nước thải sinh hoạt bao gồm rất nhiều chất thải rắn, nước thải và mùi. Trong đó nước thải có mức độ ô nhiễm khá lớn mà đặc trưng nhất là có hàm […]

Posted by: Nguyễn Đắc Vinh 18-08-2017
0934 123 128