Tủ rack 10u D400 1 cánh, cánh lưới màu đen

Tủ mạng, tủ c-rack, c-rack cabinet giá rẻ