HMI là gì? HMI có chức năng như thế nào? HMI được ứng dụng ở đâu?