DỊCH VỤ SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

Là hàng dịch vụ sản xuất các loại tủ điện, vỏ tủ điện, thang cáp máng cáp theo yêu cầu chuyên biệt của khách hàng về màu sơn, đột lỗ, thiết bị và lắp đặt theo yêu cầu cụ thể của mỗi dự án.

SƠN

Sơn màu tiêu chuẩn của tủ điện là RAL 7035. Tuy nhiên chúng tôi có thể sơn màu sơn khác nhau theo yêu cầu của mỗi khách hàng

ĐỘT LỖ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đột lỗ tuân thủ theo bản vẽ cụ thể của mỗi khách hàng bản vẽ Auto CAD hoặc bản vẽ định dạng DXF

Dịch vụ lắp đặt phụ kiện

Nếu bạn muốn tủ điện hoàn thiện sẳn sàng cho việc sử dụng, bạn có thể sử dụng dịch vụ lắp đặt, chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu chúng tôi cũng đồng thời cung cấp các phụ kiện và thiết bị theo yêu cầu của khách hàng